VABILO K SODELOVANJU PRI SPLETNI REVIJI KULTURA


razpis_za_uo_in_ks_kultura.pdfizvaja_uredniski_odbor_koordinacijska_skupina_spletna_revija.docx

Spoštovani predstavniki zvez kulturnih društev,

Zveza kulturnih društev Slovenije bo do konca leta 2016 prenovila in posodobila svojo spletno stran zveza-kds.si, v okviru katere bo pričela izhajati tudi spletna revija KulTura. Za začetek bo vsebovala štiri vsebinske sklope, in sicer: kritika, kulturna politika, ljudje, dosežki (imena rubrik se bodo pozneje lahko še spreminjala in tudi dograjevala)

V okviru »kritike« bodo objavljene recenzije in kritični pogledi na pomembnejše kulturne produkcije ljubiteljske kulture na vseh področjih ustvarjanja. Namen je razvoj recenzije, kritiških poročil, refleksije v javnem mediju na področju ljubiteljske kulturne produkcije. Trenutno kulturne skupine dobivajo oceno svojega dela na preglednih srečanjih JSKD, medtem ko je objava kritiških poročil v javnih medijih neznatna oz. dejansko nična.

Kulturna politika bo namenjena objavi aktualnega dogajanja na področju kulturne politike, ki zadeva ljubiteljsko kulturo in tudi širšo kulturo, saj se tudi ljubiteljske skupine povezujejo s poklicnimi organizacijami (NVO-ji, javnimi zavodi, ustanovami, kulturnimi domovi…), nekatere skupine zagotovo sodijo že bolj med profesionalne kot ljubiteljske, in obratno, tako da je polje ljubiteljske in poklicne kulture  bolj prepleteno, kot si morda trenutno predstavljamo.

Tretja rubrika bo namenjeni objavi portretov, intervjujev … zanimivih ljudi. Četrta pa objavi dosežkov s pomembnih domačih in mednarodnih prireditev, srečanj, tekmovanj, podelitev priznanj ipd.

Ta shema spletne revije seveda ni zaključena, zagotovo se bo še nadgrajevala in spreminjala v skladu z zaznanimi potrebami, konstruktivnimi predlogi, željami… zato vabimo k sodelovanju vse, ki vas tovrstno delo zanima, vsi prispevki bodo honorirani, za člane uredniškega odbora in koordinacijske skupine pisanje člankov ni obvezujoče. Izhajanje člankov je časovno neomejeno, odvisno je od aktualnega dogajanja na področju ljubiteljske kulture. Razpis za imenovanje kandidatov v koordinacijsko skupino in uredniški odbor revije je v prilogi, priložena je tudi izjava kandidata.

Seveda je priporočljivo, da se pri imenovanju kandidatov posvetujete tudi z vašimi območnimi izpostavami JSKD, sploh tam, kjer je delovanje zvez tesno povezano z območnimi izpostavami, kjer v obeh organizacijah delujejo isti ljudje, kjer zaznavate prodorne in ustvarjalne ljudi izven članstva neke območne zveze… skratka vabimo vse, ki jih področje in pisanje zanima, tudi izobraževanje na področju kreativnega pisanja, pisanja kritik in recenzij ipd., saj v prihodnje načrtujemo tudi to, v kolikor bomo za to prejeli tudi finančna sredstva.

 

Kategorija: 
Datum: 
sreda, 1 Junij, 2016