Uvodnik


Spoštovane društvenice in društveniki,

v mandatu 2012- 2017, ki ste nam ga poverili z izvolitvijo na 30. konferenci Zveze,  se bo potrebno za nadaljnjo krepitev naše krovne organizacije truditi zlasti za naslednje cilje:

- za bistveno okrepitev zvez kulturnih organizacij, ko bodo morale – tudi zaradi težkih časov ekonomske krize – postati še pomembnejši zastopnik interesov kulturnih društev in ljubiteljske kulture nasploh;

- za utrditev sistemskih temeljev našega delovanja, ki jih vidimo v sprejetju in uveljavljenju Zakona o ljubiteljski in ljudski kulturi in s katerim bomo kulturna društva  pridobili zakonski status enega od varuhov in nosilcev razvoja žive kulturne dediščine in prostora za ustvarjanje  relevantnih umetniških dosežkov in  utrjevanja družbene kohezije;

- za nadaljnje širjenje kulturne mreže društev, izboljševanje pogojev za društveno delo in suvereno uveljavljanje v okvirih kulturne dejavnosti slovenskega ljudstva in nacije.

To, kar zdaj najbolj potrebujemo, je krepitev naših medsebojnih povezav, usklajevanje našega dela in povezovanje vseh tistih profesionalnih strokovnih služb in delavcev, ki jih je v zvezah sploh še ostalo. Društva in zveze, ki večinoma delujejo na prostovoljni osnovi, brez tega ne bodo mogla razvijati svojih potencialov, ki tudi danes še vedno rastejo. To je sicer dobro, vendar samodejna rast ni zagotovilo za to, da je tudi optimalna.

Iskreno vas vabimo k sodelovanju.

Jože Osterman, predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije