Teden ljubiteljske kulture 2016


Spoštovani in dragi kolegice in kolegi, ustvarjalci na področju ljubiteljske kulture, dragi prijatelji,

Teden ljubiteljske kulture je zdaj že postal stalnica v kulturnem življenju na Slovenskem. S svojim dogajanjem v pozni pomladi  kar preplavi Slovenijo, pri čemer seže v najbolj odročne kraje in pogosto tja, kjer se sicer v preostalih dnevih leta ne dogaja ravno veliko. Organizatorji Tedna ravno v tem vidimo enega najvažnejših lastnosti celotnega projekta.

V rubriki na tej spletni strani bomo objavljali vsa najpomembnejša obvestila in priporočila, kako se vključiti v dogajanje. Osrednje vabilo, ki smo ga objavili že v lanskem oktobru, opisuje komunikacijske poti, s katerimi bo o  vaših prireditvah obveščena javnost in skupne mdijske oz. likovne osnove, ki združujejo nastope v okviru Tedna ljubiteljske kulture. Če morete, posredujte vabila tudi vsem drugim, ki lahko bistveno popestrijo naš Teden: šola, vrtcem, kulturnim ustanovam in vsem drugim, za katere menite, da boste z njimi lahko plodno sodelovali. Ne čakajte na druge, organizirajte se sami, saj je dobro delujoča mreža kulturnih društev tisto, iz česar rasze in deluje ljubiteljska kultura.

Želimo vam veliko uspehov!

vabilo.tlk_.2016.pdf

tlk_2016_vabilo_za_sole.pdf

tlk_2016_vabilo_za_vrtce.pdf

tlk_2016_vabilo_muzeji.pdf

se_mesec_dni_do_tretjega_tedna_ljubiteljske_kulture.docx