Javno predvajanje glasbe s fonogramov in dovoljenje Zavoda IPF


Za predvajanje glasbe v javnosti - zunaj domačega kroga - potrebujete dovoljenje izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Tudi na področju ljubiteljske kulture izvajalci velikokrat organizirajo prireditve, na katerih uporabljajo posneto glasbo, ki je na ti. fonogramih. Vsako javno prireditev, kjer predvajate posneto glasbo s kaset, plošč, računalnika, radijskega sprejemnika, zgoščenk ali mp3 (fonogrami), morate zato prijaviti Zavodu IPF, ki v Sloveniji  uveljavlja  pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov  na osnovi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino. Zveza kulturnih društev Slovenije je junija 2012 z Zavodom IPF podpisala skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev  fonogramov ni ključnega pomena. Sporazum lahko odprete s klikom na dokument spodaj.

s-ipf-prireditelji1.pdf

Opozarjamo vas na to, da gre za skupni sporazum, ki ureja predvajanje glasbe na prireditvah, kjer ta glasba ni ključnega pomena, torej gre za glasbo, ki služi za nekakšno zvočno ozadje, za dviganje vzdušja, priložnostna popestritev dogajanja torej. Razmislite, če se vam splača sploh ustvarjati tak glasbeni dekor, z zavodom IPF pa se za predvajanje fonogramov, ki predstavljajo ti. okostje programa (glasba, na katero plešejo plesalci, scenska glasba v gledaliških predstavah, filmska glasba) skušajte vnaprej dogovoriti za oprostitev plačila, saj tovrstna predvajanja glasbe (še) niso urejena s sporazumi. Splošni tarifni pravilnik, po katerem Zavod IPF zaračunava uporabo fonogramov na teh področjih, objavljamo spodaj hkrati s prijavnico, s katero društvo zaprosi za pravico do uporabe fonogramov.

tarifni_pravilnik.pdf

obr_prijava_prireditve.xls