Delovni osnutek zakona o ljubiteljski kulturi


Objavljamo zadnjo verzijo (delovni osnutek) Zakona o ljubiteljski kulturi, ki ga je obravnavalo predsedstvo ZKD Slovenije na svoji 13. seji dne 17.6.2015. Osnutek, dopolnjen s pripombami in predlogi s seje predsedstva, smo nato konec meseca junija poslali na Ministrstvo za kulturo, pri čemer smo se  dogovorili, da za končno pripravo osnutka tam oblikujejo delovno skupino, ki bo to opravila. Do konca leta 2015 žal to še ni bilo storjeno.

zllk.osnutek.29.06.2015.docx