Avtorsko nadomestilo za javno izvajanje glasbenih del, ki ga zaračunava SAZAS


SAZAS je kratica za društvo Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije, ki ima kot združenje ustvarjalcev, upravičenih za nadomestila avtorske pravice za svoja dela,, tudi s strani Vlade Republike Slovenije pooblastilo za nadzor nad izvajanjem norm glede avtorskih pravic pri nas in tudi za zaračunavanje ustreznih nadomestil. 

Pomembno je, da je Zveza kultunih društev Slovenije leta 2011 kot kolektivna predstavnica kulturnih društev skupaj s še nekaterimi  predstavniki podobnih področij podpisala poseben skupni sporazum, ki je omogočil društvom okrog 50 % popust na siceršnje tarife. Z novim sporazumom, ki je začel veljati januarja 2014, je ta olajšava nekoliko manjša.

Operativno  za ljubiteljsko društveno kulturo za izvajanje tega sporazuma skrbi strokovna služba ZKD Ljubljana, tako da je najbolje, da si ogledate njihovo spletno stran.  http://www.zkdlj-zveza.si/index.php?option=com_content&view=article&id=419:podpis-sporazuma-s-sazas&catid=85:aktualno&Itemid=107, in o tem izveste vse podrobnosti. Tudi o tem, na kakšen način sklenete s SAZAS pogodbo, ki vam omogoča ustrezne popuste, pa tudi tarife, ki ob tem veljajo.

Besedilo novega skupnega sporazuma, veljavnega od januarja 2014, je objavljeno v Uradnem listu RS številka 6/2014, z dne 24.1.2014, na strani 457, zveza: http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014006.pdf#!/u2014006-pdf

Skupni sporazum iz prejšnjega odstavka je veljal do 31. decembra 2015, ko je bil podaljšan z aneksom za nadaljni dve leti, torej do 31. decembra 2017. Objava v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/1/content?id=124330#!/Aneks-k-Skupnem-sporazu....