Članstvo


Častno in redno članstvo

Zvezo kulturnih društev Slovenije sestavljajo lokalne zveze in po statutu tudi društva, na katerih območju ni organizirane zveze. Veliko pa je ljudi, ki so svoje življenje posvetili delovanju v okviru društev in so lahko zgled požrtvovalnosti, inovativnosti, prostovoljnega dela, ustvarjalnosti. Tem je namenjeno častno članstvo.

Pozivamo vas, da institucijo častnega članstva izrabljate bolj, kot ste ga doslej. S tem ne samo priznate pomembno vlogo posameznika v kulturnem društvu, ampak se izpostavi tudi vloga vašega društva, v katerem je ta posameznik deloval.